ESACH at the University of Opole

UNESCO Chair on Cultural Property Law

 

UNIVERSITY OF OPOLE

www.uni.opole.pl/en


ABOUT ESACH OPOLE

 

ESACH Opole is made up of a group of Law students (BA, MA and PhD) from the UNESCO Chair on Cultural Property Law of the University of Opole that seeks to investigate and raise awareness among society and all students of the need to protect cultural heritage from Poland and Europe.

 

Polski // ESACH Opole składa się z grupy studentów prawa (licencjackich, magisterskich i doktoranckich) Katedry UNESCO z zakresu prawa ochrony dóbr kultury Uniwersytet Opolski, którzy starają się badać i zwiększać świadomość społeczeństwa i wszystkich studentów na temat potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego z Polski i Europy.

#ESACHOpole

Fields of study

Law

 

Studies implicated

UNESCO Chair on Cultural Property Law


ACTIVIES AND REPORTS

COLLABORATIONS

 

 

Angels of the Cultural Heritage

Facebook / Instagram

https://instytut-laskiego.org.pl/angels/

 

Erasmus + youth exchange project (2019-)

 

 

 

Instytut Prawa

https://instytut-laskiego.org.pl/en/

 


DARYNA KUPRIIANOVA

ESACH Opole Coordinator

Email